บริษัททำเว็บไซต์ allmediastudio

เว็บไซต์ระบบ : ระบบฐานข้อมูล รร.เด็กเล็กบ้านท่าไทร

"04-10-2016"

ผลงานเด่น อื่นๆ


"ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร พร้อมการแสดงผลในรูปแบบกราฟ"ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร พร้อมการแสดงผลในรูปแบบกราฟ

รายละเอียด

  1. ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้ 4 ระดับ
  2. สามารถจัดเก็บข้อมูลประวัตินักเรียน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก ข้อมูลการเข้าเรียน โดยทั้งหมดสามารถแบ่งแยกเป็นภาคเรียนต่างๆได้ พร้อมแสดงผลสรุปรวมในรูปแบบกราฟ
  3. ระบบค้นหาข้อมูลนักเรียนพร้อมแสดงผล และสามารถ export เป็นไฟล์ pdf ได้
  4. ระบบอื่นๆ มากมาย


6385 View