บริษัททำเว็บไซต์ allmediastudio

เว็บดีไซน์ : เว็บไซต์ EGS : ENVI GREEN SOUTHERN

"25-10-2016"

ผลงานเด่น อื่นๆ


"บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม"

ลิ๊งเยี่ยมชม บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม.com


บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ : เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง


รายละเอียด

  บริษัท เอ็นไว กรีน เซาทเทิร์นจำกัด เป็นบริษัทรับจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ สำหรับพี่น้อง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและชีวอนามัย (จป.)และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (จส.) และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน  เช่น


  บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)

  - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5

  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6

  - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7

  - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10

  - ความทึบแสง Opacity

  - Organic Vapor

  - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

  บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)

  - ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)

  - ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)

  - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 

  - เสียงดังสูงสุด(Lmax)

  - เสียงสะสม (Noise Dose) ติดตัวบุคคล 

  - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

  - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน

  - แสงสว่าง Lighting ในสถานที่ปฏิบัติงาน

  - ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน

  บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)

  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)

  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)

  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)

  - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 

  - ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ

  บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)

  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม

  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย

  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

  1. ริษัท เอ็นไว กรีนเซาท์เทิร์น จำกัด เกิดจากทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักอาชีวอนามัย ผู้ควบคุมระบบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมกลุ่มให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยปณิธานที่มีความมุ่งมั่นในงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจตามมาตรการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศทั่วไป รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ และรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดมลพิษต่างๆ
  2. ริษัท เอ็นไว กรีนเซาท์เทิร์น จำกัด เกิดจากทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักอาชีวอนามัย ผู้ควบคุมระบบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมกลุ่มให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยปณิธานที่มีความมุ่งมั่นในงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจตามมาตรการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศทั่วไป รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ และรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดมลพิษต่างๆ
  3. ริษัท เอ็นไว กรีนเซาท์เทิร์น จำกัด เกิดจากทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักอาชีวอนามัย ผู้ควบคุมระบบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมกลุ่มให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยปณิธานที่มีความมุ่งมั่นในงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจตามมาตรการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศทั่วไป รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ และรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดมลพิษต่างๆ

  6596 View